Konferencja „Kierunki zmian w kształceniu…

%%wppa%% %%cover=9%%
12 marca 2010r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja na temat Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli wyższych uczelni, pracodawców, urzędów pracy oraz organów prowadzących szkoły, która była jedną z cyklu szesnastu spotkań wojewódzkich zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
Celem konferencji była prezentacja głównych założeń zmian w kształceniu zawodowym, kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz poznanie opinii przedstawicieli różnych środowisk na temat proponowanych rozwiązań.
W konferencji udział wzięli m.in. Pani Minister Katarzyna Hall, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pan Zbigniew Włodkowski i Jerzy Barski Radca Ministra.
W spotkaniu uczestniczyła Dyrektor naszej placówki Pani Kazimiera Nowak wraz z uczniami gimnazjum. Mieliśmy okazję osobistego poznania i porozmawiania z Panią Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall, Kurator Małgorzatą Muzoł, Wicekuratorem Lucjanem Pietrzczykiem i wręczenia wielkanocnych upominków wykonanych przez wychowanków naszego Ośrodka.

Może Ci się również spodoba