Projekt unijny 2016 17

UE

Od 01.11.2016r rozpoczął się w naszej placówce projekt unijny:
„Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata”. RPSW.08.03.04 – 26 – 0038/16
W ramach tego projektu 15 uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczy w :
• Hipoterapii
• Zajęciach stymulujących rozwój komunikacji
• Zajęciach Usprawnianie technik szkolnych
• Zajęciach Multisensoryczne wspomaganie rozwoju
• Zajęciach Integracji sensorycznej

ws

Każda z wymienionych form pozwala na rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, orientacji przestrzennej, pamięci i koncentracji uwagi, wyrównywanie braków w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych. Podczas zajęć uczniowie zostali objęci cateringiem.
W toku całego projektu zaplanowano również wycieczki edukacyjne i poznawcze rozwijające kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się poprzez doświadczanie świata oraz zapewniające równy dostęp do uczestnictwa w ciekawych formach zajęć pozaszkolnych podnoszących poziom uspołecznienia.
Zakupione zostaną pomoce edukacyjno – terapeutyczne, które wzbogacą i urozmaicą zajęcia oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
UE

Nauczyciele biorący udział w projekcie będą podnosili swoje kwalifikacje podczas zaplanowanych szkoleń (Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” metody Paula Dennisona i Gail Dennison, ” Metoda Krakowska”, Terapia Behawioralna) Szkolenia te są niezbędne do realizacji zadań wynikających z projektu, w tym kompetencji kluczowych.

Może Ci się również spodoba