ZWIEDZANIE WYSTAWY W OMPiO KIELCE

Młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy zwiedzała wystawę stałą zorganizowaną przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach . W muzeum mieliśmy okazję zobaczyć nowo otwartą ekspozycję umieszczoną w dawnych karcerach i piwnicach dawnego więzienia kieleckiego. Byliśmy pod wielkim wrażeniem zgromadzonych tam eksponatów związanych z historią Kielc i Polski. Bardzo podobał nam się również element nowoczesności i multimedialności, który niewątpliwie pomógł nam zrozumieć na czym polegała walka Polaków o niepodległość swojego kraju w czasach zaborów, Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej i czasach komunizmu. Bardzo cenny był również dla nas udział w spotkaniu warsztatowym, które uzmysłowiło nam jak bardzo jesteśmy przywiązani i jak powinniśmy dbać o nasze symbole narodowe.
Opracowanie i zdjęcia: Tobiasz Sut
Organizatorzy i opiekunowie: Beata Zagródka, Edyta Pietrzykowska, Lucyna Kasperek, Tobiasz Sut

 

Może Ci się również spodoba