INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Szanowni Państwo

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz czasowym zawieszeniem zajęć, w naszej placówce wprowadziliśmy kształcenie na odległość czyli tzw. „zdalne nauczanie”.

Na stronie internetowej ośrodka www.sosw2kielce.pl na bieżąco zamieszczane są informacje i materiały edukacyjne dla uczniów uwzględniające podstawy programowe oraz zalecenia zawarte w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych.

W tej wymuszonej przez pandemię sytuacji staramy się tak dobierać narzędzia i metody pracy, aby uwzględnione były przede wszystkim indywidualne (specjalne) potrzeby i możliwości psychofizyczne naszych uczniów.

Pracę zespołu specjalistów koordynuje wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka.

W swoich działaniach staramy się być elastyczni oraz otwarci na Państwa sugestie i uwagi. Służymy informacją i wsparciem, udzielamy porad psychologiczno-pedagogicznych. Obecna, wyjątkowo trudna sytuacja jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Wymaga mobilizacji, współpracy i cierpliwości. Wierzymy, że możemy jej sprostać jednocząc się we wspólnym działaniu na rzecz naszych uczniów.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SOSW nr 2

Może Ci się również spodoba