INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. poz. 871, Dz. U. poz. 872) informujemy, że od 25 maja 2020r. istnieje możliwość uczestnictwa na terenie Ośrodka w:

  • zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
  • zajęciach rewalidacji indywidualnej
  • zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczniów klas I-III szkoły podstawowej (w godzinach 7.00-16.00)

Może Ci się również spodoba