TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

#TwojedaneTwojasprawa
W tym roku szkolnym nasz Ośrodek po raz pierwszy przystąpił do XI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto też zaznaczyć, że w Kielcach jesteśmy jedną z nielicznych szkół zaangażowanych w realizację programu.
Zachęcam do zapoznania się z programem w opisie poniżej:

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „TWOJE DANE –TWOJA SPRAWA”
Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie, to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Program jest realizowany w dwóch etapach: najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych, w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.
Systemowa edukacja w całej Polsce Program „Twoje dane –Twoja sprawa” – jest projektem realizowanym na skalę ogólnopolską. Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci. Program „Twoje dane –Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw. Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.
Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Szkolny Koordynator Programu w SOSW nr 2 w Kielcach: Karolina Sut

 

Może Ci się również spodoba