Dla rodziców


OGŁOSZENIE

Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach indywidualnych z elementami rehabilitacji min.:
– masaż leczniczy,
– kinezyterapia,
– kinesiology taping,
proszeni są o kontakt z mgr Katarzyną Bałchanowską w celu ustalenia szczegółów rehabilitacji (dokumentacja lekarska, przeciwwskazania, itp.)

Zajęcia są bezpłatne.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM LUB GŁĘBOKIM
W WIEKU OD 3 DO 25 LAT DO NASZEJ PLACÓWKI.
DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM, SZKOLE PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY ORAZ ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM.
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z POBYTU W INTERNACIE.
OPŁATA TYLKO ZA WYŻYWIENIE DEKLAROWANE PRZEZ RODZICÓW.

Pobyt w przedszkolu i internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia (liczba posiłków do uzgodnienia). w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 62 82

Warunki-przyjęcia-ucznia-do-placówki (kliknij na ten tytuł)


Wybrane metody pracy stosowane w naszej placówce:
(aby dowiedzieć się więcej o metodzie kliknij na tytuł jednej z nich)
Metoda dwuczłowieka rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością umysłową
Metoda Weroniki Sherborne
Metoda Ośrodków Pracy
Stymulacja polisensoryczna
Metoda Dobrego Startu
Metoda integracji sensorycznej (SI)

Tutaj znajdziesz ważne informacje:

Nasze Sprawy – http://www.naszesprawy.com.pl/linki.html>
Problemy Osób Niepełnosprawnych – http://www.idn.org.pl/sonnszz/
Dzieci Sprawne Inaczej – http://www.dzieci.org.pl/
Serwis poświęcony dzieciom niepełnosprawnym; m.in. aktualności, katalog www.
Ośrodki Rehabilitacyjne – http://www.osrodkirehabilitacyjne.pl/
Spis ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Przepisy prawne, szkolenia i praca, rekreacja.
Strona Urzędu Miasta http://www.um.kielce.pl/pl/edukacja/
http://www.logopeda.org.pl/?s=37&wyswietl=3416
Wykaz Stowarzyszeń i ośrodków działających na rzecz dzieci z autyzmem http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/5163
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Świętokrzyski – Kielce http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=83142&p=polaDzialan