Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Nieprzetarty Szlak to działalność Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Mianem tym nazywane są drużyny działające w placówkach kształcenia specjalnego, zakładach opiekuńczych, wychowawczych, zespołach opieki zdrowotnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej. Nieprzetarty Szlak skupia dzieci i młodzież od 6 roku życia do …, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dzięki instruktorkom i instruktorom NS – działającym tradycyjną i sprawdzoną metodą harcerską – dziś prawie 6000 dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z zaburzeniami rozwojowymi ma możliwość przebywania w gronie rówieśników i przeżywania razem z nimi wspaniałej harcerskiej przygody. Ma to znaczący wpływ na ich wszechstronny – intelektualny, emocjonalny, społeczny, duchowy i fizyczny – rozwój, wspierając jednocześnie kompleksową rehabilitację.

Drużyna harcerska działa od 1995r. Podczas spotkań realizowane są założenia programowe rocznego planu pracy drużyny. Organizujemy ogniska integracyjne, zdobywamy sprawności, chodzimy na rajdy piesze, poznajemy ciekawe miejsca w regionie, rozwijamy umiejętność poruszania się po nieznanym terenie. Uczymy się pląsów, piosenek, wierszy. Swój program artystyczny prezentujemy na imprezach szkolnych i w zaprzyjaźnionych placówkach. Spotykamy się z innymi harcerzami na Zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Sielpi, gdzie prezentujemy własny program artystyczny.

Wiecej na ten temat – zobacz
Wydarzenia – zobacz
Znaczenie symboli harcerskich – zobacz