Korekcja wad postawy

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. W leczeniu korekcyjnym stosujemy wiele metod, dzięki którym możemy uzyskać przywrócenie prawidłowej postawy ciała lub zahamować dalszy rozwoju wady tej postawy, m.in. :

 • kinezyterapia czyli leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające,
 • masaż klasyczny lub leczniczy powodujący zmniejszenie napięcia mięśni, rozluźnienie, pełniejsze poczucie własnego ciała i pogłębienie reakcji psychosomatycznych,
 • kinesiotaping zwany również plastrowaniem.

Zadania jakie stawiamy sobie w procesie korekcji wad postawy to:

 • diagnostyka wraz z diagnostyką postępów korekcji,
 • zmniejszenie dystonii mięśniowej, eliminacja blokad, przykurczów w tkankach miękkich, które wpływają na postawę, oraz wzmacnianie struktur z obniżonym napięciem,
 • mobilizacje kostno – stawowe,
 • włączenie ćwiczeń korekcyjnych – realizowanych również przez Ucznia w domu, tak aby utrzymywać efekty terapii,
 • pedagogizacja w zakresie prawidłowej motoryki, włączenie w proces rehabilitacji rodziców i opiekunów.

Cele jakie stawiamy sobie w procesie korekcji wad postawy to:

 • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
 • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
 • działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała
 • zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.