Korekcja wad postawy

Uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną w zakresie korekcji wad postawy. Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci i młodzieży.

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Właściwe i w odpowiednim czasie podjęte działania korekcyjne zapobiegają powstawaniu, pogłębianiu i utrwalaniu się wady postawy i wynikającym w następstwie tego schorzeniom organizmu. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia: ogólnorozwojowe, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne.

Cele ogólne:

  • eliminowanie wad postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa,
  • eliminowanie wad kończyn dolnych, takich jak: płaskostopie, koślawość i szpotawość kolan, stopy płasko-koślawe,
  • działanie profilaktyczne w celu nie dopuszczenia do powstania w/w wad postawy
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  • zapewnianie dzieciom wszechstronnego rozwoju ciała
  • zwiększenie efektywności zajęć poprzez umożliwianie współpracy z rodzicami: zajęcia z udziałem rodziców, informacje o profilaktyce wad, propozycje ćwiczeń z dziećmi w domu.