Hipoterapia

 

 

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Poruszając się stępem, koń przenosi impulsy ruchowe i dzięki temu jest on swoistym medium (łącznikiem) terapeutycznym. Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne parskanie i mile kojarzony zapach stymulują wszystkie zmysły: dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Koń wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu.
W ramach hipoterapii wyodrębnia się następujące formy:\
terapeutyczną jazdę konną – pacjent, bez wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń, poddawany jest ruchom konia w różnych pozycjach (np. w siadzie przodem, tyłem, w leżeniu)
rehabilitację konną – pacjent poza terapeutyczną jazdą konną wykonuje ćwiczenia w różnych pozycjach pod okiem fizjoterapeuty
terapię kontaktem z koniem – której istotą jest emocjonalny kontakt pacjenta z koniem, sytuacja terapeutyczna, a nie sama jazda (pacjent może w ogóle nie siedzieć na koniu); stosowana u pacjentów ze znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi, zaburzeniami psychicznymi.
Hipoterapia wpływa na:
Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca chodu
Normalizację napięcia mięśniowego, niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu
Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu
Stymulację i normalizację czucia powierzchniowego, m.in. dzięki dotykowi ciepłej, miękkiej i gładkiej skóry konia
Poprawę stanu psychicznego pacjenta
Poprzez kontakt z żywym zwierzęciem dziecko zyskuje nowego przyjaciela; poznaje jego imię, uczy się współżycia z inną żywą istotą. Koń jest większy od pacjenta, ale jest mu posłuszny, co pozwala dziecku na wzrost odwagi, poczucia sukcesu, a tym samym własnej wartości. Zajęcia, w których dziecko czynnie uczestniczy, wpływają na wzrost koncentracji, samokontroli, pobudzają inicjatywę, dają lepsze zrozumienie własnych możliwości i potrzeb.
Zajęcia z hipoterapii rozpoczęły się w listopadzie 2016 roku. Odbywają się 4 godziny w tygodniu. W roku szkolnym 2016/2017 brało w nich udział 15 uczniów ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczy w nich 11 osób, ponieważ 4 uczniów zakończyło etap edukacyjny. Zajęcia odbywały i odbywają się zgodnie z planowanym harmonogramem oraz została zachowana zasada niedyskryminacji, podmiotowości i równości szans.
Cele hipoterapii:
zmniejszenie zaburzeń równowagi,
zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,
poprawa koordynacji wzrokowo- -ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
rozwijanie samodzielności,
zwiększenie poczucia własnej wartości,
relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.
Zajęcia z hipoterapii prowadzą nauczyciele:
mgr Urszula Mańkus
mgr Anita Dudała