Witamy na stronie internetowej naszego Ośrodka

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim w wieku od 3 do 24 lat.

Prowadzimy nabór do wszystkich rodzajów szkół (zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy).

Pobyt w przedszkolu i internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia (liczba posiłków do uzgodnienia). w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 62 82
Warunki-przyjęcia-ucznia-do-placówki (kliknij tutaj)

Do zakwalifikowania dziecka na poszczególne etapy edukacyjne niezbędne jest orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego.

Mamy nadzieję, że informacje tu zamieszczone pozwolą Państwu na poznanie naszej Placówki i jej organizacji. Umożliwią też śledzenie na bieżąco wydarzeń z życia placówki i szybki dostęp do najnowszych informacji.

Jeśli jesteście Państwo rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z niepełnosprawnością umysłową zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście. Będziecie mogli samodzielnie ocenić profesjonalizm kadry pedagogicznej, nasze zaplecze dydaktyczne i lokalowe oraz przekonać się o miłej i sympatycznej atmosferze panującej w Placówce. Być może  zachęci to Państwa do zapisania dziecka do naszego Ośrodka i zapewnienia mu należytej opieki i wysokiego standardu nauczania. Jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące problemy bądź wątpliwości.