Internat

Dysponujemy 24 miejscami dla dziewcząt i chłopców będących uczniami naszej placówki. Praca odbywa się w 3 grupach wychowawczych. Każda z nich ma swojego wychowawcę. Kryterium przydziału do grup jest płeć, wiek, poziom rozwoju intelektualnego i społecznego.
Zapewniamy wychowankom atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu poprzez spacery, wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina i teatru oraz możliwość rozwijania zdolności w kołach zainteresowań techniczne, komputerowe, plastyczne, ekologiczne i turystyczno – krajoznawcze). Internat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach rannych i popołudniowych. Danych kontaktowych proszę szukać w zakładce kontakt.
Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o miesięczne plany pracy. Ma ona charakter opiekuńczo – wychowawczy i polega na usamodzielnianiu ich w zakresie higieny osobistej, wdrażaniu do przestrzegania podstawowych form społecznych, do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, przygotowaniu do pełnienia ról społecznych.

Dodaj komentarz