Grupy wychowawcze

W internacie dostępnych jest 24 miejsca dla dziewcząt i chłopców będących uczniami naszej placówki. Praca odbywa się w 3 grupach wychowawczych. Każda z nich ma swojego wychowawcę. Kryterium przydziału do grup jest płeć, wiek, poziom rozwoju intelektualnego i społecznego.

Wychowankowie mają zapewnione atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu poprzez spacery, wycieczki piesze i autokarowe, wyjścia do kina i teatru oraz możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań o charakterze technicznym, komputerowym, plastycznym, ekologicznym i turystycznym. Realizowane są one podczas zajęć zorganizowanych na terenie budynku oraz poza nim.

Internat pracuje od poniedziałku do piątku. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo tutaj.

Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o miesięczne plany pracy. Ma ona charakter opiekuńczo – wychowawczy i polega na usamodzielnianiu ich w zakresie higieny osobistej, wdrażaniu do przestrzegania podstawowych form społecznych, do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, przygotowaniu do pełnienia ról społecznych.