Pracownia komputerowa

Na zajęciach uczniowie poznają obsługę i budowę komputera, rozwijają umiejętności poprzez gry i programy edukacyjne, uczą się krytycyzmu w doborze gier.
Jako nauczyciele zwracamy baczną uwagę na higienę pracy i zabawy przy komputerze, dostosowanie treści i formy przekazu do możliwości percepcyjnych podopiecznych oraz bezpieczeństwo w sieci.
Na zajęciach wykorzystujemy zarówno systemy operacyjne z rodziny Windows jak i Linux.