Koło komputerowe

Na zajęciach poznajemy obsługę i budowę komputera, rozwijamy umiejętności poprzez gry i programy edukacyjne, uczymy krytycyzmu w doborze gier w które gramy. Zwracamy baczną uwagę na higienę pracy i zabawy przy komputerze.