Koło turystyczno – krajoznawcze

Organizowane w ramach kółka zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom wiedzy o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Wychowankowie uczestniczą w wycieczkach pieszych i autokarowych po regionie świętokrzyskim, zwiedzają zabytki architektury, muzea i rezerwaty przyrodnicze. Uczą się szanować przyrodę, przestrzegać zasad obowiązujących na terenie parków i rezerwatów. Integrują się ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu społeczno- kulturalnym miasta.
Dzieci podczas wycieczek zwiedziły m.in. muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny zamku w Chęcinach, ruiny huty w Samsonowie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny pałacu w Podzamczu Piekoszowskim. W ramach organizowanych co roku wycieczek autokarowych dzieci zwiedziły Muzeum Lotnictwa, Wawel i Zoo w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Łazienki i Zoo w Warszawie, klasztor i pomieszczenia muzealne na Jasnej Górze w Częstochowie, zabytki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, kopalnię soli w Bochni oraz pałac w Nowym Wiśniczu, podziwiały piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego. Gościły w Parku Jurajskim w Bałtowie, zwiedziły zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe oraz Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Ponadto dzieci odwiedziły wszystkie kieleckie muzea oraz obejrzały zabytki w starej części miasta.