Logopeda

Diagnozą i terapią logopedyczną objęci są wszyscy uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej. Celem diagnozy jest stwierdzenie w jakim stopniu są zaburzone sprawności językowe. Określamy czy dziecko sobie radzi: czy mówi, czy i jakie podejmuje próby kontaktu werbalnego, czy rozumie mowę innych, czy potrafi porozumiewać się z otoczeniem.

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmuje stymulacje różnych funkcji, co pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

Metody jakie stosujemy w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym zawierają dużo elementów uatrakcyjniających zajęcia. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Stosowane są zarówno sprawdzone formy terapii oraz ciągle poszukiwane, nowe możliwości terapeutyczne. Narzędzia jakie stosujemy w diagnozowaniu uczniów to głównie testy, ankiety, karty badań i programy komputerowe.