Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2017/18
Dyrektor – Kazimiera Nowak
Vice dyrektor – Renata Rzepka
Kierownik internatu – Wojciech Skarbek
Szkoła Podstawowa
KL II  – Katarzyna Szewczyk
KL IV  – Marzena Czerwińska
KL. VI  – Katarzyna Duda
KL VII  – Ewelina. Pachocka – Sobczak
Gimnazjum
KL II  – Elżbieta Kolek
KL. III  – Zuzanna Dulęba
KL. III – mgr Renata Pawelec
Przysposabiająca do Pracy
KL II  – Małgorzata Maj
KL. IIIA  – Beata Zagródka, Jolanta Krawczyńska
KL. IIIB  – Edyta Pietrzykowska, Jolanta Krawczyńska
KL. IIIC  – Katarzyna Cynowska, Jolanta Krawczyńska
Świetlica
Iwona Jakutowicz
Agnieszka Pańtak
Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze
I zespól – Paulina Kędziora
II zespół – Urszula Mańkus
III zespół – Dorota Krakowska
Dowóz
Monika Stępień
Katarzyna Szewczyk
Paulina Kędziora
Specjaliści
Wychowanie fizyczne – Katarzyna Bałchanowska, Agnieszka Pacholec
Zajęcia kształtujące kreatywność – Lucjanna  Jamrożek
Religia – Małgorzata Miśkiewicz
Zajęcia rozwijające komunikowanie się – Monika Stępień
Przysposobienie do pracy – Jo;anta Krawczyńska
Korekcja wad postawy i rehabilitacja – Katarzyna  Bałchanowska
Korekcja wad postawy – Sylwia Palczarska
Logopeda – Katarzyna Pieczara ,  Agnieszka Pańtak ,  Renata Rzepka , Małgorzata Zięcik-Czarny
Usprawnianie technik szkolnych – Justyna Ławrowska
Stymulacja polisensoryczna – Magdalena Osieja
Psycholog – Emilia Wróblewska
Internat
Grupa I – Barbara Warchałowska
Grupa II – Magdalena Jung
Grupa III – Artur Markiewicz
Kazimiera Nowak
Anita Dudała
Monika Stępień
Krzysztof Maj
Wojciech Skarbek
Nauczanie indywidualne
Anna Szczerba
Irmina Szymańska
Monika Stępień
Sylwia Palczarska
Dorota Markiewicz
Anita Dudała
Justyna Ławrowska
Dorota Krakowska
Katarzyna Pieczara