Opieka medyczna

W Ośrodku zapewniamy całodniową opiekę medyczną. Zapewnia ją wykwalifikowana pielęgniarka pracująca w godzinach pracy szkoły. Do jej zadań należy również podawanie leków dzieciom oraz kontrola stanu zdrowia i higieny naszych podopiecznych.
Przypominamy !
Leki podajemy WYŁĄCZNIE po przedłożeniu stosownego zalecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza z pieczątką i podpisem.
Prosimy o przekazywanie wiadomości na temat alergii, nietolerancji pokarmowych i innych ważnych informacji dotyczących zdrowia Państwa dzieci.
Upewniajmy się, że posiadamy kontakt telefoniczny z Placówką.
Na bieżąco aktualizujmy numery telefonów jeśli uległy one zmianie.