Ośrodek

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim w wieku od 3 do 24 lat. Prowadzimy nabór do wszystkich rodzajów szkół (zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkole, szkoła podstawowa specjalna, , szkoła specjalna przysposabiająca do pracy). Pobyt w przedszkolu i grupach wychowawczych (internacie) jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS.Do zakwalifikowania dziecka na poszczególne etapy edukacyjne niezbędne jest orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego i skierowanie do placówki. Jeśli jesteście Państwo rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z niepełnosprawnością umysłową zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście. Będziecie mogli samodzielnie ocenić profesjonalizm kadry pedagogicznej, nasze zaplecze dydaktyczne i lokalowe oraz przekonać się o miłej i sympatycznej atmosferze panującej w Placówce. Być może  zachęci to Państwa do zapisania dziecka do naszego Ośrodka i zapewnienia mu należytej opieki i wysokiego standardu nauczania. Jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące problemy bądź wątpliwości.