Podstawa Programowa

SZKOŁA PODSTAWOWA (UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Okres obowiązywania: od 2017 roku – pełny tekst dokumentu

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych Przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Okres obowiązywania: od 2017 roku – pełny tekst dokumentu