Przetargi archiwum

2016 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W TERMINIE OD 02.01.2017R DO 31.12.2017 R. DO SOSW NR 2 W KIELCACH, UL. KRYSZTAŁOWA 6
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2016
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Ogłoszenie wyniku postępowania przetargowego na 2016r
    Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę artykułów spożywczych w terminie od 02.01.2016r do 31.12.2016r.
    do SOSW Nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6
Zamówienie publiczne na 2016r
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na 2015r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę artykułów spożywczych w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r.
do SOSW Nr 2 w Kielcach, ul. Kryształowa 6
2014 zamówienie publiczne