Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego. Kształcenie uczniów jest dostosowane do ich możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Trwa trzy lata do 24 roku życia.

W szkole specjalnej przysposabiającej do pracy wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia kształtujące kreatywność,
  • przysposobienie do pracy,
  • wychowanie fizyczne,
  • etyka/religia
 • zajęcia rewalidacyjne.
  • korygowanie wad wymowy,
  • korygowanie wad postawy,
  • usprawniania technik szkolnych i stymulacji polisensorycznej.

Więcej na temat kształcenia można przeczytać w podstawie programowej. Zachęcamy.