Szkoła Przysposabiająca do Pracy

pdpSzkoła Przysposabiająca do Pracy to szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapewnia kontynuowanie procesu edukacyjno – terapeutycznego. Uczniowie spędzają w szkole czas ciekawie i pracowicie. Uczą się samoobsługi, działania w grupie, czytania, pisania, liczenia, śpiewania, korzystania z komputera, a także podstawowych czynności praktycznych: gotowania, szycia, majsterkowania, prasowania, pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania ogrodu i prowadzenia prac porządkowych.
W procesie kształcenia realizowane są następujące zajęcia:
funkcjonowanie osobiste i społeczne
wychowanie fizyczne
przysposobienie do pracy
zajęcia kształtujące kreatywność
zajęcia sportowe
religia
pdp 3
Każdy uczeń, oprócz pracy w grupie, korzysta z rewalidacji indywidualnej z zakresu korygowania wad wymowy, korygowania wad postawy, usprawniania technik szkolnych i stymulacji polisensorycznej. Różnorodność form pracy terapeutycznej sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów, pozwala nabywać, doskonalić i utrwalać różnorodne umiejętności. Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich możliwości oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
Kształcenie trwa trzy lata do 24 roku życia
Z ŻYCIA KLASY II PdP 2012 13
Z ŻYCIA KLASY II 2013 14
Z-ŻYCIA-KLASY-II-2013-14 cz. 2
KLASA III 2014 15 cz 1

Dodaj komentarz