Psycholog

Psycholog:
mgr Emilia Wróblewska

Godziny pracy:
Poniedziałek    8.00 – 12.00
Wtorek           11.45 – 15.45
Środa             8.00 – 12.00
Czwartek        8.00 – 14.00
Piątek            11.00 – 15.00

 

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy uczniowie z naszego Ośrodka. W trakcie nauki szkolnej prowadzona jest obserwacja postępów w ogólnym rozwoju dziecka, w zakresie jego specyficznych uzdolnień, dojrzałości emocjonalnej, funkcjonowania w grupie itp. Wyniki badań psychologicznych, obserwacje nauczycieli-wychowawców, analiza wytworów dziecka są podstawą do planowania i prognozowania pracy z dziećmi i rodzicami. Współpraca psychologa polega głównie na stałym przepływie informacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowania dzieci i wspólnej analizie wytworów i zachowań dzieci

Optymalne postępy w rozwoju dziecka, najlepsze osiągnięcia w zakresie wiedzy, umiejętności szkolnych, życiowych można osiągnąć tylko we współpracy z rodzicami. W zakresie pomocy psychologicznej dla rodziców proponujemy:

  • indywidualne spotkania;
  • udział w terapii indywidualnej (rozwiązywanie problemów emocjonalnych, napięć, kryzysów);
  • udział w terapii rodzinnej (specyfika funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, konflikty w rodzinie, podział obowiązków rodzinnych);
  • udział w tematycznych zajęciach warsztatowych (możliwość poszerzenia wiedzy, lepszego zrozumienia zachowań dziecka i własnych relacji);
    – udział w spotkaniach „grupy wsparcia” i bliższe poznanie innych rodziców, wzajemna wymiana doświadczeń, poczucie bliskości z innymi itp.).

We wszystkich prowadzonych formach pracy z dziećmi i rodzicami staramy się stworzyć taką atmosferę która sprzyja bliskości, bezpieczeństwu i wzajemnemu zrozumieniu.