Religia

Podczas lekcji religii uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych spotykają się z Bogiem kochającym i towarzyszącym człowiekowi w jego codziennym życiu. Poznają podstawowe wiadomości o roku liturgicznym, symbolach religijnych. Przygotowują się do przyjęcia sakramentów: pokuty i pojednania, Eucharystii i Bierzmowania. Celem katechizacji jest także wdrażanie nawyku i umiejętności odróżniania dobra od zła, pragnienie postępowania według przykazań, kształtowanie umiejętności modlitwy, świadomości przynależności do Kościoła. Uczniowie poznają także wybrane wydarzenia z historii zbawienia. Są wprowadzani do aktywnego udziału w liturgii, poznają obrzędy Mszy św. Przygotowują się do religijnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Podczas katechezy treści podawane są poprzez opowiadania biblijne, scenki tematyczne, dramę, piosenki religijne, karty pracy.

Opracowanie: M.Miśkiewicz