SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RODZICÓW  Z  DZIEĆMI Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  UMYSŁOWĄ
W STOPNIU  UMIARKOWANYM,  ZNACZNYM  I  GŁĘBOKIM
DO  NASZEJ PLACÓWKI

 

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM, SZKOLE PODSTAWOWEJ,
SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
I ZESPOLE REWALIDACYJNO -WYCHOWAWCZYM

 

DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z POBYTU W INTERNACIE

 

ZAPEWNIAMY
MIŁĄ I ŻYCZLIWĄ ATMOSFERĘ PODCZAS POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE
CAŁKOWICIE NOWĄ BAZĘ LOKALOWĄ W ŚWIEŻO WYREMONTOWANYM BUDYNKU
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
FACHOWĄ POMOC W RAZIE NAPOTKANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
RZETELNE INFORMOWANIE O POSTĘPACH W ROZWOJU  DZIECKA
OPIEKĘ PSYCHOLOGA , LOGOPEDY , PIELĘGNIARKI
UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZKACH , KONKURSACH , IMPREZACH KULTURALNYCH
I REKREACYJNYCH
OPŁATA TYLKO ZA WYŻYWIENIE DEKLAROWANE PRZEZ RODZICÓW
Pobyt w przedszkolu i internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia (liczba posiłków do uzgodnienia). w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 62 82
Warunki-przyjęcia-ucznia-do-placówki (kliknij na ten tytuł)