Zapraszamy do nas


SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM, ZNACZNYM LUB GŁĘBOKIM
W WIEKU OD 3 DO 25 LAT DO NASZEJ PLACÓWKI.
DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W
ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM,
SZKOLE PODSTAWOWEJ,
SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
ORAZ ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM.
DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z POBYTU W INTERNACIE.

OPŁATA TYLKO ZA WYŻYWIENIE DEKLAROWANE PRZEZ RODZICÓW.
Pobyt w przedszkolu i internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia (liczba posiłków do uzgodnienia). w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 62 82
Warunki-przyjęcia-ucznia-do-placówki (kliknij na ten tytuł)