Zapraszamy do nas

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W STOPNIU
UMIARKOWANYM
ZNACZNYM
GŁĘBOKIM
W WIEKU OD 3 DO 25 LAT
DO NASZEJ NOWO WYREMONTOWANEJ PLACÓWKI

 


DYSPONUJEMY
WOLNYMI MIEJSCAMI
W
ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM,
SZKOLE PODSTAWOWEJ
SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
ZESPOLE REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYM

DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z POBYTU W INTERNACIE

ZAPEWNIAMY
MIŁĄ I ŻYCZLIWĄ ATMOSFERĘ PODCZAS POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE
CAŁKOWICIE NOWĄ BAZĘ LOKALOWĄ W ŚWIEŻO WYREMONTOWANYM BUDYNKU
WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
FACHOWĄ POMOC W RAZIE NAPOTKANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
RZETELNE INFORMOWANIE O POSTĘPACH W ROZWOJU  DZIECKA
OPIEKĘ PSYCHOLOGA , LOGOPEDY , PIELĘGNIARKI
UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZKACH , KONKURSACH , IMPREZACH KULTURALNYCH
I REKREACYJNYCH

OPŁATA TYLKO ZA WYŻYWIENIE DEKLAROWANE PRZEZ RODZICÓW

Pobyt w przedszkolu i internacie jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia (liczba posiłków do uzgodnienia). w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 367 62 82
Warunki-przyjęcia-ucznia-do-placówki (kliknij na ten tytuł)