Zapraszamy do Naszego Ośrodka

Jesteśmy placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim w wieku od 3 do 24 lat. Dysponujemy wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej specjalnej, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy i zespołach rewalidacyjno -wychowawczych. Dla dziewcząt i chłopców istnieje możliwość skorzystania z pobytu w grupach wychowawczych (internat) od poniedziałku do piątku. Pobyt w przedszkolu i grupach wychowawczych (internacie) jest bezpłatny. Rodzice pokrywają jedynie koszty wyżywienia w trudnej sytuacji bytowej rodziny opłaty pokrywa odpowiednio do miejsca zamieszkania MOPR lub GOPS. Do zakwalifikowania dziecka na poszczególne etapy edukacyjne niezbędne jest orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego i skierowanie do placówki.

Zapewniamy miłą i życzliwą atmosferę podczas pobytu dziecka w placówce, całkowicie nową bazę lokalową w świeżo wyremontowanym budynku, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, fachową pomoc w razie napotkania problemów wychowawczych, rzetelne informowanie o postępach w rozwoju  dziecka, opiekę psychologa , logopedy , pielęgniarki oraz udział dziecka w wycieczkach , konkursach , imprezach kulturalnych i rekreacyjnych

Jeśli jesteście Państwo rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka z niepełnosprawnością umysłową zapraszamy do odwiedzenia nas osobiście. Będziecie mogli samodzielnie ocenić profesjonalizm kadry pedagogicznej, nasze zaplecze dydaktyczne i lokalowe oraz przekonać się o miłej i sympatycznej atmosferze panującej w Placówce. Być może zachęci to Państwa do zapisania dziecka do naszego Ośrodka i zapewnienia mu należytej opieki i wysokiego standardu nauczania. Jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące problemy bądź wątpliwości.

Zapraszamy.