Rozwijanie umiejętności i zainteresowań

%%wppa%% %%cover=8%%

KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

Organizowane w ramach kółka zajęcia mają na celu dostarczenie dzieciom wiedzy o otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym. Wychowankowie uczestniczą w wycieczkach pieszych i autokarowych po regionie świętokrzyskim, zwiedzają zabytki architektury, muzea i rezerwaty przyrodnicze. Uczą się szanować przyrodę, przestrzegać zasad obowiązujących na terenie parków i rezerwatów. Integrują się ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu społeczno- kulturalnym miasta.

Dzieci podczas wycieczek zwiedziły m.in. muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny zamku w Chęcinach, ruiny huty w Samsonowie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny pałacu w Podzamczu Piekoszowskim. W ramach organizowanych co roku wycieczek autokarowych dzieci zwiedziły Muzeum Lotnictwa, Wawel i Zoo w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Łazienki i Zoo w Warszawie, klasztor i pomieszczenia muzealne na Jasnej Górze w Częstochowie, zabytki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, kopalnię soli w Bochni oraz pałac w Nowym Wiśniczu, podziwiały piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego. Gościły w Parku Jurajskim w Bałtowie, zwiedziły zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe oraz Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Ponadto dzieci odwiedziły wszystkie kieleckie muzea oraz obejrzały zabytki w starej części miasta.

Opiekun: B. Warchałowska

SEKCJA OLIMPIAD SPECJALNYCH KRYSZTAŁKI

Olimpiady Specjalne Polska zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, a jeśli jest to niezbędne dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od 8 lat wzwyż z niepełnosprawnością intelektualna, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, społecznością lokalną.

Na wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych zawodnicy wypowiadają słowa przysięgi: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

W swych szeregach Sekcja skupia ogółem 30 zawodników i 16 członków SOSW Nr2 i WTZ w Kielcach przy ul. Kryształowej 6. Zawodnicy Sekcji uczestniczą w treningach sportowych w ramach oficjalnych dyscyplin Olimpiad Specjalnych:

  • lekkiej atletyce,
  • tenisie stołowym,
  • dwuboju siłowym,
  • pływaniu,
  • badmintonie,
  • piłce nożnej,
  • łyżworolkach,
  • Treningu Aktywności motorycznej Programu MATP.
Efektem ich ciężkiej pracy jest uczestnictwo w zawodach sportowych o randze lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.Nasza Sekcja w 2005r. i 2008r. była organizatorem Świętokrzyskiego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce,a w 2009r. współorganizatorem IX Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce.

Opiekun: K. Bałchanowska

KOŁO KOMPUTEROWE

Na zajęciach poznajemy obsługę i budowę komputera, rozwijamy umiejętności poprzez gryi programy edukacyjne, uczymy krytycyzmu w doborze gier w które gramy. Zwracamy bacznąuwagę na higienę pracy i zabawy przy komputerze.

KOŁO PLASTYCZNE

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Dzieci przy pomocy prostych, dostępnych sobie środków artystycznych, takich jak rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych, wycinanie z papieru itp. przedstawiają różne przedmioty, osoby, wydarzenia zaobserwowane w otoczeniu oraz treść zaczerpniętą z opowiadań, baśni. Próbują ozdabiać swoje prace jakimś ornamentem lub tworzą proste układy dekoracyjne. Twórczość plastyczna jest dla dzieci źródłem przyjemności estetycznej i radości, a również przyczynia się do poznania przez dziecko otaczającego świata. Wykonane prezentowane są na konferencjach, wystawach, konkursach plastycznych.

KLUB EUROPEJSKI

Na terenie naszej szkoły działa od 01.09.2005r. Celem Klubu jest poszerzanie wiadomości o naszym mieście, regionie, kraju oraz zdobywanie elementarnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Ściśle współpracujemy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach. W tym roku szkolnym trzykrotnie gościliśmy koordynatora z RCiE, który przeprowadził z naszymi uczniami lekcje europejskie dostosowane do możliwości naszych uczniów. Oprócz ciekawych lekcji zawsze otrzymujemy materiały dydaktyczne i gadżety. Największym przedsięwzięciem w tym roku był udział naszych uczniów w konkursie pt. „Region w zmysłach”. Klubowicze zaprezentowali nasze miasto Kielce oddziałując na węch, słuch, smak widza.
W dniu 16.04.2014r. odbyła się w naszej szkole Lekcja Europejska pt. „Podstawowe informacje o UE.” Przeprowadził ją pan Rafał Zajęcki z Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Zaproszony gość przedstawił naszym uczniom w formie prezentacji multimedialnej ciekawe informacje na temat unii europejskiej oraz jak dzięki niej zmieniło się nasze miasto. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, otrzymali pamiątkowe gadżety. W przyszłości na pewno ta forma zajęć będzie w naszym Ośrodku kontynuowana.

Opiekunowie: J. Ławrowska-Kołomyja, M. Osieja.

DRUŻYNA ZUCHOWA NIEPRZETARTEGO SZLAKU KRYSZTAŁKI

Drużyna zuchowa działa od 1995r. Zuchy spotykają się na zbiórkach raz w tygodniu. Podczas spotkań realizowane są założenia programowe rocznego planu pracy drużyny. Organizujemy ogniska integracyjne, zdobywamy sprawności, chodzimy na rajdy piesze, poznajemy ciekawe miejsca w regionie, rozwijamy umiejętność poruszania się po nieznanym terenie. Uczymy się pląsów, piosenek, wierszy. Swój program artystyczny prezentujemy na imprezach szkolnych i w zaprzyjaźnionych placówkach. Spotykamy się z innymi zuchami na Zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Sielpi, gdzie prezentujemy własny program artystyczny.

Opiekunowie: R. Rzepka, K. Szewczyk, P. Kędziora