Sekcja Olimpiad Specjalnych

Olimpiady Specjalne Polska zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, a jeśli jest to niezbędne dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Zadaniem Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportowych osobom od 8 lat wzwyż z niepełnosprawnością intelektualna, zapewnienie ciągłej możliwości rozwijania sprawności fizycznej, demonstrowania odwagi, dzielenia się radością ze zdobytych nagród oraz nawiązywanie przyjaźni pomiędzy rodzinami, innymi zawodnikami, społecznością lokalną.

Na wszystkich zawodach Olimpiad Specjalnych zawodnicy wypowiadają słowa przysięgi: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”

Zawodnicy Sekcji uczestniczą w treningach sportowych w ramach oficjalnych dyscyplin Olimpiad Specjalnych:

  • lekkiej atletyce,
  • enisie stołowym,
  • dwuboju siłowym,
  • pływaniu,
  • badmintonie,
  • piłce nożnej,
  • łyżworolkach,
  • Treningu Aktywności motorycznej Programu MATP.

Efektem ich ciężkiej pracy jest uczestnictwo w zawodach sportowych o randze lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej.Nasza Sekcja w 2005r. i 2008r. była organizatorem Świętokrzyskiego Mityngu Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce,a w 2009r. współorganizatorem IX Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce.

Wydarzenia zwiazane z działanością Sekcji Olimpiad Specjalnych zobacz