Stowarzyszenie „Kryształki”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
oraz ich Rodzin „ KRYSZTAŁKI”
Przy naszym Ośrodku z inicjatywy pracowników w 2012 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz ich Rodzin„ KRYSZTAŁKI” .
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i rehabilitacyjnej oraz kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w środowisku społecznym i rodzinnym.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 przy ul. Kryształowej 6.  Członkami Stowarzyszenia są pracownicy Ośrodka, którzy oprócz pracy zawodowej działają społecznie na rzecz uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin.
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Małgorzata Maj
Wiceprezes – Paulina Kędziora
Sekretarz – Justyna Ławrowska
Skarbnik – Katarzyna Aleksandra Szewczyk
Przez kilka lat działalności udało nam się zrealizować wiele pomysłów i projektów, które wpłynęły na wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz pomogły ich rodzinom w wielu trudnych sytuacjach.  Zorganizowaliśmy m.in.warsztaty plastyczne dla uczniów, Festyny Rodzinne, współorganizowaliśmy zawody sportowe w ramach Olimpiad Specjalnych.
W ramach akcji „ Reklama Dzieciom” otrzymaliśmy środki na zorganizowanie Sali Stymulacyjno- Rehabilitacyjnej w budynku naszego Ośrodka. Wyremontowana i wyposażona w sprzęt sala służy naszym uczniom do indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Nawiązaliśmy współpracę z Kieleckim Bankiem Żywności, który przekazywał nam nieodpłatnie różne artykuły żywnościowe wykorzystane na zajęcia w z naszymi uczniami w kuchni dydaktycznej.
Jako Stowarzyszenie pomagamy też indywidualnie uczniom w trudnych sytuacjach materialnych opłacając posiłki czy ubezpieczenie, czy kupując potrzebne lekarstwa. Razem z uczniami wykonujemy różne ozdoby świąteczne i przedmioty dekoracyjne, które ofiarowujemy naszym sponsorom lub sprzedajemy na aukcjach pozyskując środki na działalność Stowarzyszenia.
Zapraszamy do współpracy chętne osoby czy instytucje, które chcą pomóc naszemu Stowarzyszeniu w jeszcze efektywniejszym działaniu na rzecz naszych uczniów i ich rodzin.
Dla zainteresowanych podajemy numer naszego konta:
76124013721111001048318364
Każde wsparcie będzie wykorzystane na zaspokojenie potrzeb naszych podopiecznych i ich rodzin.
W sprawie działalności stowarzyszenia prosimy kontaktować się z p. Małgorzatą Maj.
Więcej informacji prawnych