Stymulacja polisensoryczna

Sala Doświadczania Świata (SNOEZELEN) pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela same dozują sobie wrażenia zmysłowe oraz grupowy w formie spektakli związanymi z porami roku. Zajęcia sprzyjają łagodzeniu napięć, stresów, pozwalają wyciszyć się i odpocząć. Sala wyposażona jest w kulę lustrzaną, projektor, kolumnę wodną, światłowody, sprzęt nagłaśniający, lampę UV.