Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna jest celowym kształtowaniem bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Głównym jej celem jest stworzenie warunków rozwijających aktywność własną dzieci oraz budowanie ich poczucia radości, bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie określonej ilości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Umożliwia poznawanie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.
Podczas zajęć stymulujemy:

 • percepcję dotykową – nabywanie doświadczeń dotykowych; łączenie ich z przedmiotami i sytuacjami; manipulowanie strukturami i fakturami; masaże; formowanie (z gliny, masy solnej, mas plastycznych); odczuwanie ciepła;
 • percepcję słuchową – aktywizowanie zmysłu słuchu; poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej; usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych; zmniejszanie lęku przed dźwiękami; słuchanie muzyki relaksacyjnej, odgłosów przyrody (szum morza, wiatru, lasu, śpiew ptaków, łączenie z obrazem, zapachem); gra na instrumentach; pobudzanie lub wyciszanie muzyką; rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej;
 • percepcję wzrokową: aktywizowanie zmysłu wzroku; rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej; wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych; rozwijanie kierunkowości spostrzegania, pamięci wzrokowej; obserwacja w lustrze własnego ciała, obrazów, palącego się ognia – lampy, efektów świetlnych;
 • percepcję węchową – aktywizacja zmysłu węchu; gromadzenie doświadczeń węchowych; inhalacje i wdychanie; pobudzanie, orzeźwianie, uspokajanie; wykorzystanie naturalnych zapachów do stymulacji; kojarzenie zapachu z substancjami;
 • układ przedsionkowy: doświadczanie ruchu; ćwiczenia na piłkach, materacach; odczuwanie własnego ciała; łączenie z elementami obserwacji i manipulacji; kształtowanie autoorientacji;
 • percepcję smakową: próbowanie produktów; usprawnianie ruchów warg i języka; rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku); nabywanie umiejętności różnicowania smaku;

Indywidualnie dobrane zajęcia stwarzają możliwości aby:

 • zredukować zbędne bodźce z zewnątrz zakłócające postrzeganie;
 • wyeliminować stres;
 • budować poczucie bezpieczeństwa;
 • zwiększać ofertę bodźców i  możliwości oddziaływania na poszczególne zmysły;
 • zachęcać do nawiązywania kontaktów;
 • zwiększać lub zmniejszać wrażliwość na poszczególne bodźce;
 • rozwijać zainteresowania i procesy poznawcze.

Sala Doświadczania Świata (SNOEZELEN) pomaga dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w wielozmysłowym poznawaniu otoczenia poprzez dostarczanie różnorodnych, nieznanych im bodźców. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela same dozują sobie wrażenia zmysłowe oraz grupowy w formie spektakli związanymi z porami roku. Zajęcia sprzyjają łagodzeniu napięć, stresów, pozwalają wyciszyć się i odpocząć. Sala wyposażona jest w kulę lustrzaną, projektor, kolumnę wodną, światłowody, sprzęt nagłaśniający, lampę UV.