Szkoła Podstawowa Specjalna

Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest dostosowany do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Nauka w klasie zorganizowana jest tak, aby zapewnić każdemu uczniowi jak najbardziej korzystne warunki do osiągania pozytywnych wyników kształcenia oraz rozwoju osobowości.

Przygotowujemy dzieci do sakramentów Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.

W szkole podstawowej wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne,
  • etyka/religia;
 • zajęcia rewalidacyjne,
  • korygowanie wad mowy,
  • korekcja wad postawy,
  • usprawnianie technik szkolnych,
  • stymulacja polisensoryczna

Program ośmioletniej szkoły podstawowej obejmuje:

 • I etap edukacyjny  – edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III
 • II etap edukacyjny – w klasach IV-VIII

 

Więcej na temat kształcenia można przeczytać w podstawie programowej. Zachęcamy.