Szkoła Podstawowa nr 36 Specjalna

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są nowatorskie metody pracy z uczniami w celu zapewnienia każdemu z nich optymalnych warunków do osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju osobowości.

W szkole podstawowej wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne,
  • etyka/religia;
 • zajęcia rewalidacyjne,
  • korygowanie wad mowy,
  • korekcja wad postawy,
  • usprawnianie technik szkolnych,
  • stymulacja polisensoryczna

Oprócz realizowanego programu nauczania, dzieci mają możliwość poznania środowiska społeczno – przyrodniczego, integrację ze środowiskiem lokalnym, a także uczestniczą w różnych formach życia kulturalnego zarówno w placówce jak i poza nią: wyjścia do kina, teatru, filharmonii, muzeów miejsc użyteczności publicznej.W ramach dodatkowych zajęć w szkole podstawowej organizowane są dla uczniów warsztaty plastyczne, techniczne, przyrodnicze, muzyczne oraz sportowo – rekreacyjne.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w licznych wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, wyjazdach wakacyjnych , drużynie harcerskiej.
Jesteśmy współorganizatorami Olimpiad Specjalnych, biegów przełajowych. W ramach tych przedsięwzięć organizowane są liczne akcje promujące zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowe związane ze zdrowym odżywianiem się i higieną.

Nasi uczniowie reprezentują Placówkę biorąc udział w licznych konkursach plastycznych, recytatorskich, występach artystycznych, taneczno- wokalnych. Jest wśród nich wielu laureatów i zdobywców nagród.

W trakcie zajęć korzystamy z atrakcyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych (komputerów, programów edukacyjnych, tablic interaktywnych).

Więcej na temat kształcenia można przeczytać w podstawie programowej.