Szkoła Promująca Zdrowie

Aktualności i podejmowane działania związane z promocją zdrowia w placówce znajdziecie Państwo pod tym linkiem


­Kilka słów o projekcie…
W bieżącym roku szkolnym nasz Ośrodek podjął działania na rzecz przystąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów oraz społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Podstawą koncepcji takiej Szkoły to założenia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: indywidualne (każdy z osobna stara się, aby jego styl życia był prozdrowotny) oraz wspólne (całej społeczności tworzącej sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne);
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności;

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole.
Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

 • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów oraz pracowników.
 • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów oraz pracowników.
 • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
 • Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności.
 • Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami.

Standardy szkoły promującej zdrowie:

 • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Realizację działań wynikających z planu projektu zapewnia Zespół ds Promocji Zdrowia:

Szkolny koordynator:
mgr Magdalena Osieja

Członkowie zespołu:
mgr Anna Błońska,
mgr Anita Dudała,
mgr Justyna Ławrowska,
mgr Artur Markiewicz,
mgr Renata Pawelec,
mgr Edyta Pietrzykowska,
mgr Katarzyna Rożniata,
mgr Monika Stępień,
mgr Irmina Szymańska,
mgr Dorota Topór,
mgr Emilia Wróblewska.