TRZYMAJ FORMĘ DBAJ O ZDROWIE

Trzymaj formę to edukacyjny program propagujący zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: zachęcający do zbilansowanego odżywiania i aktywności fizycznej.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Celami szczegółowymi programu są:

 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności
  fizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
  spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • Agnieszka Pańtak
 • Katarzyna Pieczara
 • Paulina Kędziora
 • Katarzyna Szewczyk

Więcej o programie na jego stronie

Działania prowadzone w szkole poznasz tutaj