Usprawnianie Technik Szkolnych

Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczają uczniowie ze wszystkich etapów edukacyjnych. Zajęcia odbywają się indywidualnie, lub 2-3 osobowych grupach. Podczas zajęć dzieci doskonalą procesy analizy-syntezy wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczą m.in. dobieranie i wyszukiwanie, układanie, porównywanie, różnicowanie i segregowanie, zgadywanki, porządkowanie, grupowanie-klasyfikowanie, odwzorowywanie. W ramach ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej oraz rozwijania koordynacji wzrokowo-słuchowej przeprowadzane są ćwiczenia: wrażliwości słuchowej, spostrzegawczości słuchowej, pamięci słuchowej i słownej, słuchu fonematycznego. Uczniowie rozwijają sprawność manualną poprzez: ćwiczenia rozmachowe, manualne, graficzne. Wykonują ćwiczenia mające na celu usprawnienie autoorientacji, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Rozwijają wymowę oraz pamięć mechaniczną i logiczną. Przeprowadzane są także ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, liczeniu.