Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2019
Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 10.00
w sekretariacie SOSW nr 2  , ul. Kryształowa 6 ,  25-705 Kielce
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA