Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE
DOTYCZĄCE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2020.
Ofertę należy złożyć do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie SOSW nr 2, ul. Kryształowa 6 w Kielcach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROK 2020.