Wychowanie fizyczne

Zajęcia wychowania fizycznego mają olbrzymie znaczenie w rozwoju psychofizycznym oraz profilaktyce chorób u dzieci i młodzieży. Głównym celem nauczania, wychowywania i terapii uczniów niepełnosprawnych jest wszechstronny i pełny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości. Zajęcia wychowania fizycznego przede wszystkim wdrażają do troski o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz motywują do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Rozwijają sprawność i kondycję fizyczną oraz przygotowują do tego, aby po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

Nasza szkoła bardzo dba o to, aby dzieci, młodzież miały dobre warunki do uprawiania sportu. Zapewniają to: sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach na basenie a także wyjeżdżają na zawody i obozy sportowe.
W naszej placówce odbywają się zajęcia wychowania fizycznego kształtujące między innymi:

  • sprawność kondycyjną – biegi krótkie, gry i ćwiczenia bieżne z przyborami i bez, zwisy, podpory, rzuty, wspinania, dźwigania, przeciągania, ćwiczenia na przyrządach, gry ruchowe z mocowaniem, przeciąganiem, przenoszeniem, ćwiczenia przy muzyce, marszobiegi, skoki w dal, dosiężne, zabawy biegowe, ćwiczenia na siłowni
  • sprawność koordynacyjną – szybkość reakcji, orientację, równowagę, gry, zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację i szybkość reakcji na sygnały dźwiękowe i wzrokowe, zmiany pozycji ciała i kierunku poruszania się na sygnały wzrokowo – dźwiękowe, reagowanie na ruchy partnera, skoki przez przyrządy, biegi z omijaniem przeszkód, przejścia po różnych podłożach i płaszczyznach, biegi po wyznaczonych liniach i płaszczyznach pochyłych, elementy gier zespołowych – piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykówki, unihokeja
  • sprawność morfofunkcjonalną – ćwiczenia rozwijające wydolność układów krążenia i oddychania, ćwiczenia zwiększające obszerność ruchową w stawach, ćwiczenia wzmacniające i korygujące układ kostno – stawowo – więzadłowy, ćwiczenia wzmacniające różne grupy mięśniowe, ćwiczenia o charakterze aerobowym.
  • bezpieczeństwo w wodzie- rekreacyjna aktywność pływacka (uczniowie maja możliwość korzystania z basenu).

W Ośrodku prowadzone są także zajęcia rekreacyjne, turystyka piesza, tenis stołowy, bocce, badminton, piłka nożna, siatkówka, wycieczki, festyny sportowe, gry i zabawy rekreacyjne, relaksacyjne i oddechowe, gimnastyka oraz ćwiczenia w terenie. Organizujemy i uczestniczymy w obozach, zawodach, mistrzostwach na różnych szczeblach
Uczniowie poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz asekuracji i pomocy w trakcie ćwiczeń, znaczenie wysiłku dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz podstawowe zasady prawidłowego odżywiania. Poprzez sport rozwijają się zarówno fizycznie, jak i społecznie. Uczą się nowych umiejętności, przełamują własne bariery, stają się bardziej odważni, otwarci i pewni siebie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, czerpać radość oraz korzyści fizyczne i psychospołeczne z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.