Wycieczki

Kielce 2016/12/15
Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający:
SOSW nr. 2, Kielce, ul. Kryształowa 6
Przedmiot zamówienia:
16 wycieczek edukacyjnych dla 15 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i 5 opiekunów.
Formularz ofertowy:
przesyłany na adres placówki bądź drogą elektroniczną,
Termin realizacji zamówienia:
II.2017 – VI.2018
Termin składania ofert:
do dn 2016/12/30
Warunki płatności:
płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w umowie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury za każdą kolejną wycieczkę.
Kryteria oceny:
cena (100%), mile widziane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.
Załączniki.:
formularz ofertowy, harmonogram wycieczek

Kielce 2017/01/02
W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację wycieczek edukacyjnych wybrano najkorzystniejszą ofertę biura podróży:
SELVA TOUR Marcin Wzorek,
Kielce, ul. Sienkiewicza 3,
łączna kwota – 51.900,00 zł