Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia kształtujące kreatywność mają na celu rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i poszanowania innych. Poprzez kreatywne działania z zakresu muzyki, plastyki i literatury uczniowie budują pozytywny obraz samego siebie i umacniają wiarę we własne możliwości. Zajęcia o charakterze plastycznym obejmujące: haft, malarstwo, rysunek, rzeźbę oraz papieroplastykę sprzyjają działaniom twórczym i odtwórczym. Dzięki temu powstają zarówno prace autorskie, jak reprodukcje. Natomiast podczas zajęć muzycznych uczniowie uczą się śpiewu, gry na prostych instrumentach, układów taneczno-ruchowych, aktywnego słuchania wybranych utworów muzycznych. Przy dźwiękach muzyki odbywa się swobodna ekspresja ruchowa, tańce integracyjne oraz relaksacja. Dzięki dostępnym środkom wyrazu, uczniowie, uczą się wyrażania własnych przeżyć i emocji. Stają się zarówno twórcami, jak i odbiorcami sztuki. Poznają zwyczaje i tradycję, korzystają z oferty placówek i instytucji kultury, poszerzają wiedzę o kinie, teatrze i filmie. Poprzez swoje działania uczniowie nawiązują pozytywne relacje z innymi ludźmi. Poznają także różne formy spędzania czasu wolnego i uczą się organizowania dla siebie czynnego wypoczynku.