Multisensoryczne wspomaganie rozwoju

 

 

 

 

 

 

Zajęcia multisensoryczne wspomaganie rozwoju odbywają się od listopada 2016 w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Uczestniczy w nich 15 uczniów klas przysposabiających do pracy naszeg Ośrodka.
Dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną proces uczenia się i nabywania nowych umiejętności jest długotrwały i wymaga systematyczności. Toteż ważne miejsce w edukacji tych dzieci zajmują zajęcia, które pomagają im w odbiorze wrażeń zmysłowych z otaczającego ich świata oraz z ich ciała, dzięki czemu stanowią dla nich ważną metodę zajęć edukacyjnych.
Podczas zajęć uczniowie doskonalą procesy poznawcze, rozwijają percepcję wzrokową, słuchową oraz sprawność manualną poprzez manipulowanie, obserwację przedmiotów i zjawisk oraz obcowanie z muzyką relaksacyjną i aromaterapią.
Prowadzący zajęcia dokładają wszelkich starań, aby każdy z uczestników w optymalnym dla siebie zakresie przyswoił wiadomości o otaczającym świecie poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.
Jako kluczowe wskazać należy cele opierające się na kształtowaniu umiejętności uczenia się poprzez zaspokajanie naturalnej ciekawości świata i odkrywania go każdym zmysłem, rozwijaniu umiejętności współpracy z innymi osobami oraz kształtowaniu postaw prospołecznych, a także tworzeniu sytuacji umożliwiających nabywanie wielozmysłowych doświadczeń, porządkowaniu i używaniu zdobytych umiejętności w sytuacjach codziennych.
Sukcesywnie, w toku zajęć wykorzystywane są pomoce oraz środki dydaktyczne zakupione dzięki dofinansowaniu w ramach projektu.
Osoby prowadzące zajęcia: mgr Magdalena Osieja oraz mgr Renata Pawelec.