Rozwój komunikacji

 

 

 

Zajęcia rozwijające komunikację rozpoczęły się od listopada 2016r i odbywają się 4 godziny w tygodniu. Bierze w nich udział 15 osób ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Zajęcia odbywały i odbywają się zgodnie z planowanym harmonogramem oraz została zachowana zasada niedyskryminacji, podmiotowości i równości szans. Podczas zajęć uczestnicy projektu objęci zostali cateringiem.
Celem zajęć rozwijających komunikację  było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, tworzenie dialogu, doskonalenie aparatu artykulacyjnego oraz wzbogacanie słownictwa. Uczestnicy mają możliwość usprawniać funkcje oddechowe, rozwijać myślenie logiczne oraz doskonalić percepcję i pamięć słuchową. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom logopedycznym możliwa jest poprawa jakości komunikacji, a to ma pozytywny wpływ na kontakty społeczne. Dlatego zajęcia te pomagają w osiągnięciu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się. Są one prowadzone zgodnie z Indywidualnymi Programami Terapeutycznymi.
Zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były przez 2 logopedów: mgr Agnieszkę Pańtak oraz mgr Małgorzatę Zięcik – Czarny, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 przez: mgr Agnieszkę Pańtak oraz mgr Katarzynę Pieczarę.