Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach uczniowie mają możliwość zdobywania doświadczeń komunikacyjnych z różnymi osobami zarówno w szkole, jak i instytucjach, punktach usługowych oraz miejscach pracy. Zajęcia mają na celu rozwijanie języka i umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy oraz z zastosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC). Uczniowie uczą się koncentracji na wypowiedziach innych, adekwatnych reakcji, formułowania jasnych komunikatów. Wzbogacają słownik czynny i bierny, dzięki czemu stają się bardziej aktywni w kontaktach z rówieśnikami. W ramach treningu interpersonalnego uczniowie koncentrują się na rozumieniu siebie i innych, a niezbędne im umiejętności komunikacyjne nabywają głównie poprzez naśladownictwo. Poznają sposoby wyrażanie i przekazywania potrzeb, opinii, myśli, pragnień i woli. Uczą się zadawania pytań i formułowania adekwatnych odpowiedzi oraz dostosowania tematu rozmowy do zainteresowań własnych i partnerów. Duży nacisk położony jest również na utrwalanie podstawowych zasad kultury komunikowania się i stosowanie zwrotów grzecznościowych. Dla uczniów nieposługujących się mową werbalną tworzone są zestawy pomocy do komunikowania się, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Do tego celu wykorzystywane są dostępne systemy znaków manualnych i graficznych, takie jak: piktogramy PIC, PCS, system Makaton, fonogesty, program MOWik i inne.