Zespoły Rewalidacyjno Wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze powstały w 1997 roku, jako oddziały dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 uczniów. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze odbywają się na terenie Ośrodka i Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. W związku z utrudnieniami w uczęszczaniu do szkoły niektórych dzieci zajęcia z nimi realizowane są w domu.

Praca polega na realizowaniu indywidualnych programów konstruowanych dla każdego dziecka i obejmuje wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych rutynowych czynności oraz podczas sesji muzykoterapii, stymulacji polisensorycznej, masażu leczniczego, Programów Aktywności M. i Ch. Knillów, ćwiczeń z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody G. Dommana, treningu behawioralnego oraz ćwiczeń podnoszących sprawność ruchową, manualną i porozumiewania się.