kontakt


Pragniemy poinformować,
że w związku z generalnym remontem budynku siedziba naszej placówki będzie mieścić się tymczasowo przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach.

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy nabór do klas szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy.
Zapraszamy uczniów:
- z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,
- z głęboką niepełnosprawnością umysłową do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia ruchu, wady wzroku i słuchu).

Nasi specjaliści prowadzą również nauczanie indywidualne
Serdecznie zapraszamy

AKTUALNY KONTAKT TELEFONICZNY:
691 494 633

W dniu 6 czerwca 2017r. uczniowie oraz rodzice i nauczyciele uczestniczyli w szkolnej pielgrzymce do Jędrzejowa. Przebywaliśmy w Archiopactwie Cystersów, gdzie zapoznaliśmy się z historią klasztoru. Poznaliśmy panujące w nim zasady życia zakonnego. Zwiedziliśmy także Muzeum im. Przypkowskich, gdzie podziwialiśmy piękne kolekcje zegarów i przyrządów astronomicznych.

MASŁÓW 2017

W dniu 3 czerwca 2017r. po raz kolejny uczestniczyliśmy w Spotkaniu Integracyjnym w Masłowie, w rocznicę pobytu Papieża Jana Pawła II w Kielcach.
W atmosferze radości, śpiewu i modlitwy miło spędziliśmy czas.

Opiekunowie: M. Miśkiewicz, A. Pacholec

pic

Nasze strony

pic
spacer
pic

Nowości w działach

Wycieczki
pic
Inne
pic
spacer