Wycieczki z kółkiem turystyczno-krajoznawczym

%%wppa%% %%cover=17%%
Na terenie internatu prężnie działają koła zainteresowań: techniczne, plastyczne, turystyczno–krajoznawcze. To ostatnie działa w internacie od 2000 roku. Działalność kółka ma na celu rozwijanie u dzieci wiedzy na temat regionu świętokrzyskiego oraz poznanie interesujących zakątków Polski.

Dzieci podczas wycieczek zwiedziły m.in. muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny zamku w Chęcinach, ruiny huty w Samsonowie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny pałacu w Podzamczu Piekoszowskim. W ramach organizowanych co roku wycieczek autokarowych dzieci zwiedziły Muzeum Lotnictwa, Wawel i Zoo w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Łazienki i Zoo w Warszawie, klasztor i pomieszczenia muzealne na Jasnej Górze w Częstochowie, zabytki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, kopalnię soli w Bochni oraz pałac w Nowym Wiśniczu, podziwiały piękne krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego. Gościły w Parku Jurajskim w Bałtowie, zwiedziły zamek „Krzyżtopór” w Ujeździe oraz Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie.

Ponadto dzieci odwiedziły wszystkie kieleckie muzea oraz obejrzały zabytki w starej części miasta.

W ramach kółka organizowane były także rajdy piesze: Karczówka–Brusznia (śladami powstańców styczniowych), Nowa Słupia–Św. Krzyż, Św. Katarzyna–Łysica, rajd Grzbietem Zelejowskim (Szewce–Karczówka), Telegraf – Skocznia. Dzieci poznały rezerwaty geologiczne i przyrodnicze: im. J. Czarnockiego na Ślichowicach, rezerwat Wietrznia, Kadzielnia, Karczówka, rezerwat przyrody nieożywionej Biesak–Białogon, rezerwat „Kręgi Kamienne” i Górę Grodową w Tumlinie, Cholesiowa Jama w Jaworzni. Wśród wielu wypraw przyrodniczych ogromny podziw wzbudził ogród w Młodzawach Małych i mini ogród botaniczny w Belnie – gdzie przy okazji dzieci spotkały starożytnych Wikingów, poznały ich zabawy i zwyczaje.
autor: B. Warchałowska

Może Ci się również spodoba