Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III


Proces uczenia się oraz nabywania wszelkich umiejętności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest trudny i skomplikowany. Podstawą ich rozwoju jest usprawnianie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego. Dlatego istotny jest stały dopływ do układu nerwowego bodźców zmysłowych. To dzięki stymulacji wielozmysłowej mózg, otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji. Dziecku dostarcza się bodźców zmysłowych różnego rodzaju: dotykowych, smakowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych.
Dlatego od nowego roku szkolnego uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zostaną objęci dodatkowymi zajęciami rozwijającymi umiejętności percepcyjne oraz zajęciami hipoterapeutycznymi.

Zajęcia rozwijające umiejętności percepcyjne obejmą percepcję wzrokową (koordynację wzrokowo-ruchową), słuchową (słuch fonematyczny) oraz dotykową (motoryka mała). Zajęcia urozmaicone będą atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi, przeznaczonymi do usprawniania pracy zmysłów naszych uczniów.
Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia – „współterapeuty” – sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach.

Zalety hipoterapii:
• Normalizacja napięcia mięśniowego.
• Doskonalenie równowagi i koordynacji, a także orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
• Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego
• Zwiększenie poczucia własnej wartości.
• Zmniejszanie zaburzeń emocjonalnych.
• Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych

Może Ci się również spodoba