Uczymy się żyć razem – spotkanie w Masłowie

%%wppa%% %%cover=124%%

We wtorek 26 kwietnia 2016 r. nasi uczniowie odwiedzili kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły w Masłowie. Było to kolejne spotkanie w ramach projektu integracyjno-edukacyjnego „Uczymy się żyć razem”, realizowanego przez uczniów Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Masłowie oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach.

Przywitała nas Pani dyrektor mgr Ilona Niebudek, na której ręce przekazaliśmy symboliczną pamiątkę wykonaną techniką decoupage. Koledzy i koleżanki z Gimnazjum w Masłowie oprowadzili nas po swojej pięknej szkole i najbliższej okolicy.

Ostatnim punktem wycieczki był Urząd Gminy Masłów, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Panią Wicewójt mgr Monikę Dolezińską-Włodarczyk. Nasi wychowankowie poznali strukturę Urzędu, pracowników poszczególnych referatów, a przede wszystkim – co okazało się największą atrakcję – zasiąść w fotelu Pana Wójta mgr Tomasza Lato.

http://szkola-maslow.manifo.com/strona-glowna-415/mini-rajd-wychowankow-s-o-s-w–nr-2-w-kielcach-i-uczniow-klasy-iia-gimnazjum-na-terenie-gminy-maslow–projekt-uczymy-sie-zyc-razem

Opiekunowie projektu:
Paulina Cieślik – nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Masłowie
Ewelina Pachocka-Sobczak, Katarzyna Cynowska – nauczyciele w SOSW nr 2 w Kielcach

Może Ci się również spodoba