Uczymy się żyć razem – podsumowanie projektu

Trzeba sobie uzmysłowić fakt, że nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą ich czymś wzbogacić. Wspaniałym przykładem są spotkania uczniów w ramach projektu. Otóż obserwacje grupki gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Masłowie, opisane w ankietach ewaluacyjnych, pokazały, że obcując z rówieśnikami w jakiś sposób pokrzywdzonymi przez los uczą się innego podejścia do problemu niepełnosprawności. Na pewno bogatsza jest ich wiedza na temat niepełnosprawności, jej przyczyn i przejawów oraz wzorców zachowań względem osób niepełnosprawnych. Nastąpiło też przełamanie strachu, litości, niemocy względem osób niepełnosprawnych i naturalne nauczenie się właściwego stosunku do nich. Reakcja uczniów podczas spotkań nastąpiła niezwykle szybko i w niezwykle naturalny sposób. Starali się pomagać, rozmawiać, wchodzić w interakcje z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Wszyscy zgodnie twierdzą, że takie spotkania pomogły im lepiej zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, dzięki nim wiedzą jak zachować się w towarzystwie tych osób, dowiedzieli się jak wygląda ich środowisko i jak funkcjonują w środowisku szkolnym i poza nim.

Opiekunowie: E. Pachocka-Sobczak, K. Cynowska

Może Ci się również spodoba