KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 /2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 września 2019 roku.

Zimowa przerwa świąteczna:
23 – 31 grudnia 2019 roku.

Ferie zimowe:
13 – 26 stycznia 2020 roku: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
20 stycznia – 2 lutego 2020 roku: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
27 stycznia – 9 lutego 2020 roku: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
10 – 23 lutego 2020 roku: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Wiosenna przerwa świąteczna:
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 roku.

Egzamin ósmoklasisty:
21 – 23 kwietnia 2020 roku. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1-3 czerwca.

Egzamin maturalny:
Sesja egzaminów pisemnych od 4 do 21 maja, a ustnych do 22 maja. Dodatkowe terminy  pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24-25 sierpnia.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  26 czerwca 2020 roku.

Ferie letnie:  27 czerwca – 31 sierpnia 2020 roku.

Może Ci się również spodoba