Koło plastyczne

Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Dzieci przy pomocy prostych, dostępnych sobie środków artystycznych, takich jak rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych, wycinanie z papieru itp. przedstawiają różne przedmioty, osoby, wydarzenia zaobserwowane w otoczeniu oraz treść zaczerpniętą z opowiadań, baśni. Próbują ozdabiać swoje prace jakimś ornamentem lub tworzą proste układy dekoracyjne. Twórczość plastyczna jest dla dzieci źródłem przyjemności estetycznej i radości, a również przyczynia się do poznania przez dziecko otaczającego świata. Wykonane prezentowane są na konferencjach, wystawach, konkursach plastycznych.